VERKSAMHETEN PÅ GÅRDEN

Lindberga Gård fyller en viktig uppgift i Ljungandalen. Här bedrivs besöks- fritids- och kulturverksamhet, kroppsbehandling, samt verksamhet för bl.a skolelever, flyktingar, långtidsarbetslösa, sjukskrivna och handikappade.

Gården har idag ett stort antal djur: ett tiotal hästar samt får, get, kaniner, höns, katter och hund.

Lindberga Gård ligger längs St Olavsleden, den 56 mil långa pilgrimsleden mellan Sundsvall och Trondheim, och erbjuder också flera alternativ för turister, pilgrimsvandrare och övriga besökare med sitt natursköna läge och utsikten över ängar, skog och Ljunganälvens vatten.

Pilgrimer och andra besökare kan övernatta i någon av gårdens stugor, delta i läger och kurser, som t.ex. en ”Bara-vara-helg” eller en ”Lindberga-vecka”.

Gården erbjuder aktiviteter och verksamheter i härlig natur, för såväl barn och ungdomar som vuxna. På Lindberga möts också generationerna i gemensamma aktiviteter över köns- och åldersgränserna, vilket innebär att Lindberga gård också arbetar förebyggande för ett tryggare samhälle.

Gröna verksamheter:

•Grön Arena med tjänster inom social omsorg, skola och hälsa
•Ekologiskt jordbruk
•Naturlig hästuppfödning och hästhållning

Annalena Ödmark har drivit Lindberga gård i 30 år. 

Kontakt:

Annalena Ödmark

Mobil 073-182 00 37 eller mail: frokenodmark@hotmail.com

Adress: Lindberga Gård, Viskansvägen 113, 860 13 Stöde