GRÖN ARENA

Grön Arena

Grön Arena – en mötesplats för köpare och säljare av tjänster inom området grön omsorg, skola och rekreation

Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.

Grön Arena består av tre delar:

Social omsorg – daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsträning på ett roligt och meningsfullt sätt på en lantgård. Målgruppen är barn och ungdomar, personer med psykisk ohälsa eller funktionshinder, äldre och personer med symptom på tidig demens samt missbrukare.

Arbetsträning och rekreation – vistelse på en gård i landsbygdsmiljö med individuellt anpassat program kan vara ett sätt att komma tillbaka till arbete och vardag efter sjukskrivning eller lång frånvaro från arbetsmarknaden.

Skol- och fritidsverksamhet – ett nytt sätt att använda gården som en pedagogisk resurs.

 Grön Arena har funnits i Värmland sedan 2006 och under 2013 och 2014 drevs ett nationellt projekt för att sprida konceptet över landet. Idag finns det över 50 stycken godkända Grön Arena-gårdar från Skåne i söder till Norrbotten i norr, och det blir fler och fler.

Grön Arena-Gård i Västernorrland:

Lindberga Gård
Annalena Ödmark, Stöde
frokenodmark@hotmail.com

 

Vill du veta mer om Grön Arena kontakta projektledare Christer Yrjas vid Hushållningssällskapet i Kristianstad, telefon 044 – 22 99 13044 – 22 99 13 alt 0708-94 53 390708-94 53 39 eller via christer.yrjas@hushallningssallskapet.se