Hästinackordering

Inackordering av häst

På Lindberga finns: ligghall för lösdrift och spiltor och boxar för skötsel av häst.

I hyran för lösdrift ingår: Stora hagar med utfodring av hö tre gånger per dag. Ligghallar med spån och halm. Ljummert vatten hela vintern.

Tillgång till: En mindre ridbana cirka 23x30 m vinter och sommar, en stor ridbana cirka 50x80 m sommartid.

Pris lösdrift: 2000:- plus moms/månad.