KROPPSBEHANDLING

På Lindberga Gård finns ett behandlingshus. Där arbetar jag med tre olika kroppsbehandlingar som bidrar till fysisk, mental och emotionell avspänning. 


Rosenmetoden – möjligheternas beröring!

En avspänningsbehandling som hjälper dig att släppa taget om gamla, omedvetna muskelspänningar. De speglar individens anpassning till sin omgivning på vägen upp genom livet och våra egna krav på oss själva.

Genom Rosenmetodens lätta, mjuka beröring blir det möjligt att lösa upp spänningar i kroppen och på så sätt hitta den verkliga människan som döljer sig bakom ett pansar av muskelspänningar, smärtor eller andra obehag.
Ofta är det en lugn och behaglig upplevelse där kroppen får möjlighet att släppa taget om gamla spänningsmönster som inte längre behövs.
Ibland kan förträngda känslor och minnen komma upp till ytan när djupt liggande spänningar släpper. Kroppen släpper bara fram det du är redo att hantera. 

Metoden grundades av sjukgymnasten Marion Rosen och är väl etablerad runt om i världen, den används ofta för personlig utveckling och är en varsam men kraftfull metod. Metoden ger möjlighet till ökad kontakt med ett mer autentiskt jag och stöder därmed förmågan att leva med integritet och klarhet.
Läs mer här:

 https://www.kroppsterapeuterna.se/yrkesomraden/rosenmetoden/Taktil massage

Info från taktil.se Taktil är en mild massage, mjuk omslutande beröring med varsamma styrkningar som aktiverar beröringsreceptorerna . Anpassat efter varje individ ges Taktil massage med respekt, omtanke och lyhördhet.

Genom rörelserna stimuleras smärtlindring och det parasympatiska nervsystemet – motpolen till adrenalinpåslag och stress. Metoden påverkar både givare och mottagare. Att bli sedd och bekräftad är ofta nyckeln till bättre samarbete mellan individer och i personalgrupper.

Taktil massage ges efter en bestämd struktur som är utvecklad efter hudens dermatom, efter de langerska linjerna och de taktila receptorernas lokalisation och täthet. Metoden innebär också närvaro och koncentration, att med lyhört bemötande se till hela människan.

Behandlingarna utförs av mig, Annalena. Jag är diplomerad Rosenterapeut och Taktil massör.

Ovanstående behandlingar kostar 600:-/behandling.


Bemer - Fysikalisk vaskulär terapi.

Läs mer på:  https://annalena.bemergroup.com/sv

Pris per behandling 15 min: 150:-
Pris per behandling 30 min: 300:-


Det känns fantastiskt att kunna ge behandlingar på gården i den lugnande och helande miljön. 

Behandlingarna bokas på telnr 0731820037